Q&A

Volt is een relatief nieuwe partij. Daarom zul je wellicht wat vragen hebben. Hieronder proberen we een aantal veel voorkomende vragen te beantwoorden.

Wat is Volt?

^

Volt is een politieke beweging en partij, opgericht in 2017. Dit gebeurde als reactie op het groeiend populisme in Europa. We laten ons leiden door rechtvaardigheid, gelijkheid, solidariteit en duurzaamheid. Alleen een Europa dat gezamenlijk optreedt, kan de uitdagingen van de 21e eeuw aan. Volt heeft afdelingen in elk land in Europa. Volt Nederland registreerde zich in 2018 en bestaat ondertussen uit ruim 12.000 leden.

Waar staat de naam Volt voor?

^

De naam Volt staat voor nieuwe energie in Europa. De naam Volt kan in elk land in Europa gebruikt worden, omdat ze overal dezelfde betekenis heeft en in elke taal is uit te spreken.

Is Volt een jongerenpartij?

^

Veel jongeren herkennen zich in de positieve, toekomstgerichte en vernieuwende manier waarop Volt grensoverschrijdend problemen aanpakt. Zij zijn daarmee een belangrijke groep die de waarde van Volt als eerste heeft herkend. Maar Volt bestaat niet uitsluitend voor en door jongeren. Binnen Volt zien we een grote groep 50+'ers die zich inzetten voor de toekomst van hun kinderen of kleinkinderen.

Waar positioneert Volt zich in het politieke spectrum?

^

Wij houden niet vast aan het denken in ‘links’ of ‘rechts’. We moeten niet in hokjes denken wanneer we vooruitgang willen. Wij zijn democratisch, duurzaam en progressief. Dat is de basis en vanuit dat oogpunt kijken we naar de huidige problemen en kiezen we onze oplossingen.

Zorgt een nieuwe partij voor meer versplintering in het politieke landschap?

^

Volt is voor constructieve samenwerking. Daarom zoeken wij liever naar de overeenkomsten dan de verschillen tussen partijen en doen we ook niet mee aan het krampachtig aandikken van verschillen waar die er niet zijn. Dat helpt ons niet verder en leidt vooral tot meer polarisatie, waar wij juist begrip en samenwerking zoeken.

Volt trekt allerlei soorten mensen. Mensen van GroenLinks tot de VVD, maar ook mensen die niet eerder politiek actief zijn geweest of jonge mensen die niet eerder hebben gestemd. Hiermee voegen wij daadwerkelijk iets toe aan het politieke speelveld.

Volt heeft als Europese partij iets unieks wat geen enkele partij in Nederland heeft: wij zijn de eerste en de enige partij die mensen in heel Europa verbindt.

Waarin verschilt Volt van D66?

^

Deze vraag krijgen we vaak. Volt is voor constructieve samenwerking. Daarom zoeken wij liever naar de overeenkomsten dan de verschillen tussen partijen en doen we ook niet mee aan het krampachtig aandikken van verschillen waar die er niet zijn. Dat helpt ons niet verder en leidt vooral tot meer polarisatie, waar wij juist begrip en samenwerking zoeken.

Overeenkomsten in onze idealen zijn bijvoorbeeld: sociaal en maatschappelijk betrokken, solidariteit en buiten je grenzen denken. Het is dus logisch dat wij veel delen een partij als D66. Die partijen deelt met ons de urgentie, dat we ervoor moeten zorgen dat er straks ook nog een leefbare aarde voor onze kinderen is.

Hoe werd besloten waar Volt meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen?

^

Volt heeft meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in tien gemeenten: Amsterdam, Arnhem, Delft, Den Bosch, Eindhoven, Enschede, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Het initiatief om mee te doen lag bij de lokale teams. Op landelijk niveau is een aantal basisvoorwaarden gesteld, zoals een lokaal verkozen bestuur, een kandidatencommissie en voldoende geschikte kandidaten. Volt doet mee in de gemeenten waar dit mogelijk is en de kwaliteit gewaarborgd kan worden. In gemeenten waar nu helaas niet meegedaan kon worden, blijft Volt aan het werk en is dit bij volgende verkiezingen hopelijk wel mogelijk.

Hoe werkt pariteit?

^

Volt zet zich in voor meer vrouwen in de politiek. Pariteit betekent bij Volt dat we zichtbare stappen zetten voor gelijke representatie van mannen en vrouwen. Het betekent dat op al onze kandidatenlijsten mannen en vrouwen elkaar afwisselen. Non-binaire kandidaten kunnen op beide plekken staan. Bij het vaststellen van de volgorde van de kandidatenlijst wordt eerst de lijsttrekker gekozen. Daarna zijn er aparte stemmingen voor vrouwen en mannen. Als een vrouw is gekozen als lijsttrekker, wordt de nummer twee de man met de meeste stemmen. Ook intern zorgen we voor pariteit, door voor alle leidinggevende posities 2 co-leads (1 vrouw en 1 man) aan te stellen die samen het team coördineren.

Volt streeft naar inclusieve politiek. Diversiteit is een noodzakelijke voorwaarde voor inclusiviteit.
Diversiteit heeft vele kleuren, en we zijn trots dat we deze stap kunnen maken. Maar we zullen ons blijven inzetten voor diversiteit, want we geloven dat een goede afspiegeling van de samenleving elke politieke partij beter kan maken.

Als je iets wilt veranderen moet je overal meedoen, maar dat kon niet door jullie strenge pariteitsregels. Schiet je jezelf daarmee niet in de voet?

^

Gelijke representatie van mannen en vrouwen in de politiek is voor Volt belangrijk. Het is tenslotte 2021. We laten deze ambitie niet los en zien dit juist als een aansporing om ons er blijvend voor in te zetten. We groeien liever langzaam met onze waarden voorop, dan snel. ‘Soms moet je langzaam groeien om verder te komen,’ aldus Laurens Dassen. Dat betekent: we zitten in de politiek om dingen te veranderen. Gelijke vertegenwoordiging is democratischer en maakt ook het beleid waar de politiek mee komt, beter. Uiteindelijk veranderen we daar meer mee dan zo snel mogelijk op zo veel mogelijk plekken mee te doen.

Waarom is vertegenwoordiging in de gemeenteraad belangrijk voor Volt?

^

Onze lokale vertegenwoordigers zijn de oren en ogen van Volt. De gemeente is jouw eerste aanspreekpunt; wij willen dat dat aanspreekpunt staat als een huis. De raadsleden weten wat er lokaal speelt, wat er in de gemeente beter kan en wat er landelijk of Europees opgepakt moet worden. Onze lokale Volt-vertegenwoordigers houden de vertegenwoordigers op landelijk en Europees niveau scherp. We kunnen zo in de gaten houden of de Europese ambities haalbaar zijn op lokaal niveau.

Wat voegt Volt toe aan de gemeenteraad?

^

Volt haalt de beste voorbeelden uit Europa naar Nederland om praktische oplossingen voor lokale uitdagingen te vinden. Door samen te werken en ideeën te delen, zorgen we voor beter beleid.

Wij zetten ons in om samenwerking over de grens te verbeteren. Soms is een oplossing slechts een handdruk van ons verwijderd, maar vinden wij deze niet omdat we elkaar niet kennen.

We willen een progressief, constructief en nieuw geluid laten horen. Het is tijd voor nieuwe ideeën, tijd om de gemeente af te stoffen en te werken aan vertrouwen tussen de overheid en de inwoners van de gemeente.

De Tweede Kamerfractie wilde niet in een coalitie, zijn jullie wel klaar om mee te besturen?

^

De Kamerfractie wil constructieve oppositie voeren. Door plannen te beoordelen op hun basis, goede plannen te steunen en plannen te verbeteren kan de Kamerfractie van Volt ook met twee zetels verandering brengen. De fractie zal ook zelf met voorstellen komen. Dat is waar Volt voor verkozen is en dat is ook wat de kiezer van ons verwacht. In de gemeenteraad wordt momenteel druk overlegd over hoe alles vorm gaat krijgen. Wij staan in elk geval klaar om constructief samen te werken.

Hebben jullie lokaal al verkozen vertegenwoordigers (in de EU)?

^

Momenteel (november 2021) heeft Volt in de Europese Unie tachtig verkozen vertegenwoordigers op lokaal niveau: in Duitsland, Italië, Bulgarije en Portugal. Van deze vertegenwoordigers zitten er 55 in de gemeenteraad, verspreid over 38 gemeenten. Volt gaat uiteraard meedoen aan meer lokale verkiezingen en wij hopen natuurlijk dat het aantal alleen maar toeneemt. Meer informatie over waar onze vertegenwoordigers precies verkozen zijn, is te vinden op de website van Volt Europa.

Veelgestelde vragen over stemmen

Wanneer kan je stemmen?

^

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 16 maart 2022.

Hoe kun je stemmen?

^

Stemmen kan door op 16 maart naar een stembureau bij jou in de buurt te gaan. Vergeet je stempas en identiteitsbewijs niet!

Waar kan je stemmen?

^

Stemmen kan op een stembureau bij jou in de buurt. Klik hier voor de lijst met locaties.

Waar moet ik aan voldoen om te stemmen?

^

Je dient te voldoen aan onderstaande eisen om te mogen stemmen:

Je bent 18 jaar of ouder;

Je staat ingeschreven in de gemeente Enschede;

EN

Je bent Europeaan: je hebt de nationaliteit van een land dat lid is van de Europese Unie;

OF

Je hebt geen Europese nationaliteit, maar woont al minimaal 5 jaar in Nederland.

Waarom is het belangrijk om te stemmen?

^

Stemmen voor de gemeenteraad is belangrijk, omdat de gemeenteraad beslissingen maakt die direct invloed hebben op jou, Enschede en de rest van de regio. Wij hechten enorm veel waarde aan directe democratie en stemmen is hier de eerste stap in.